برگزاری جلسات با دانشگاه و دانشکده های قطب ویژه نوروز 99

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


 

برگزاری جلسات هماهنگی و برنامه ریزی در حوزه های مختلف دانشگاه

جهت ارائه خدمات مطلوب به زائرین و مجاورین ویژه نوروز99

 

جلسات هماهنگی و برنامه ریزی در تاریخ های 21 و 25 دیماه 98 با حضور روسای دانشگاه و دانشکده های قطب استان و مدیران حوزه های مختلف معاونت درمان در محل سالن جلسات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار گردید.

در این جلسه، روسای مختلف دانشگاه ها و دانشکده های استان ضمن اعلام آمادگی برای هرگونه همکاری، برنامه های اجرائی و پیشنهادات خود را برای داشتن نوروزی متفاوت با ارائه خدماتی مناسب و مطلوب به زائرین و مجاورین گرامی ارائه نمودند و در پایان جلسه مصوباتی تصویب گردید.