برگزاری جلسه کمیته بهداشت، سلامت و محیط زیست ستاد خدمات سفر استان ویژه نوروز 99

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

برگزاری جلسه کمیته بهداشت، سلامت و محیط زیست ستاد خدمات سفر استان

ویژه نوروز99

 

 

جلسه کمیته بهداشت، سلامت و محیط زیست خدمات سفر، در تاریخ 11 دیماه 98 در محل سالن جلسات دانشکده بهداشت با حضور کلیه اعضای عضو کمیته برگزارگردید.

در این جلسه مدیران و مسئولین حوزه های مختلف ضمن اعلام آمادگی برای هرگونه همکاری، برنامه های اجرائی و پیشنهادات خود را برای داشتن نوروزی متفاوت با ارائه خدماتی مناسب و مطلوب زائرین و مجاورین گرامی ارائه نمودند. در پایان جلسه مصوباتی توسط اعضا تصویب گردید.