خلاصه عملکرد دانشکده علوم پزشکی تربت جام در کمیته بهداشت، سلامت و محیط زیست خدمات سفر استان در تابستان 1395

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

خلاصه ای از عملکرد حوزه درمان و مرکز حوادث و فوریت های

پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

درمانی تربت جام در کمیته بهداشت، سلامت و محیط

زیست خدمات سفر استان در تابستان 1395

 

1. ادامه ساخت و توسعه بخش اورژانس و پیشرفت برنامه

2. بازدید ریاست دانشکده علوم پزشکی تربت جام از عملیات توسعه بخش اورژانس

3. بازدید فرماندار محترم و امام جمعه تربت جام از عملیات توسعه بخش اورژانس

4. بازدید تیم وزارت بهداشت (دانشکده علوم پزشکی نیشابور) از عملیات توسعه بخش اورژانس

5. راه اندازی بخش درمانگاه و اورژانس در بیمارستان طالقانی با حضور 24 ساعته پزشک عمومی و دو پرستار و ارائه کلیه اقدامات پرستاری

6. پیگیری تجهیز بخش اورژانس و اتاق تریاژ به مانیتورینگ و پالس اکسی متری

7. پیگیری جهت اقدامات ساختمانی در بخش ساختمانی شامل تعویض درب ها، پنل کوبی دیوارها و ... (در حال اقدام)