آغاز ماموریت هیات اعزامی بازرسی از کلیه شعب مشهد شوراهای حل اختلاف استان خراسان رضوی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هیأت اعزامی بازرسان از روند رسیدگی به پرونده ها و نحوه عملکرد اعضای شوراها و میزان رضایتمندی مردم و ... از شوراهای حل اختلاف مطلع می شوند

به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی اداره شوراهای حل اختلاف استان خراسان رضوی، بازرسی حضوری هیات بازرسی شوراها از کلیه شعب شوراهای حل اختلاف مشهد  از حوزههای قضایی و کیفری شهرستان مشهد در تاریخ 27/08/93 آغاز که بطور مستمر تا 06/09/1393 ادامه داشت . در این بازرسیها ،هیأت اعزامی بازرسان از روند رسیدگی به پرونده ها و نحوه عملکرد اعضای شوراها و میزان رضایتمندی مردم از شوراهای حل اختلاف مطلع می شوند .

شایان ذکر است دوره جدید بازرسی از شعبه های شهرستان های استان خراسان رضوی از 15/09/93 شروع شده است  و تا 30/10/1393 ادامه خواهد داشت که طی آن کله شعبه های شوراهای حل اختلاف درشهرهای استان مورد بازدید و بازرسی و آموزشهای لازم قرار خواهند گرفت.